چگونه شما را به دنیا معرفی می‌کنیم


مراحل همکاری با شما

دیدار و گفتگو

معرفی و بررسی کلیات


اولین قدم در دیدار اولیه، فهم فعالیت‌های شماست. ما در ابتدا سعی می‌کنیم فعالیت‌های جاری و دیدگاه‌های شما را به درستی درک کنیم. این قدم کلیدی، پایه‌ای است برای برندسازی، اتخاذ استراتژی‌های برنامه‌ریزی و تعیین دقیق اهداف پروژه.

برنامه‌ریزی

تعیین فعالیت‌ها و زمانبندی


پس از اولین جلسه، ما برنامه کلی فعالیت‌ها، برنامه زمان‌بندی و نقاط کنترل را ارائه می‌دهیم و بر روی اولویت‌ها به توافق می‌رسیم. پس از تصویب برنامه، آماده‌ایم که در راستای برآورده‌کردن انتظارات شما اقدام کنیم.

طراحی و اجرا

آنچه شما خواسته‌اید


در این مرحله، چیدمان سایت تنظیم می‌گردد و متون در جای خود قرار می‌گیرند. تیم طراحی و توسعه مجرب ما، این کار را با توجه به دیدگاه‌ها و انتظارات اولیه شما انجام می‌دهد و در صورت نیاز طراحی‌ها را تجدید و اصلاح می‌کند تا با اهداف شما به صورت کامل منطبق گردد.

کنترل و اصلاح

مرور مجدد


کیفیت، با کنترل و اصلاح به دست می‌آید. در این مرحله بررسی‌ها تکرار می‌شوند و اصلاحات و تغییرات ادامه می‌یابند تا نتیجه رضایتبخش حاصل شود. این، مهم‌ترین مرحله پروژه است و اعتبار شما و ما در گرو آن است.

تحویل به شما

بهره‌برداری


در این مرحله ما آنچه را که آماده کرده‌ایم جهت تأیید نهایی ارائه می‌کنیم. در صورت تأیید نهایی، سایت در اینترنت راه‌اندازی می‌‌شود و پس از آن ما و شما می‌نشینیم و نگاه می‌کنیم که دیگران چگونه در سایت شما گشت می‌زنند!